Γνωριμία με τα νύχια

Γιατί υπάρχουν; Ποια η χρησιμότητα τους; Πως θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτά; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που έχουμε σκεφτεί ανά καιρούς υπαρξιακού στοχασμού. Γιατί λοιπόν υπάρχουν τα νύχια; Είναι όντως μόνο διακοσμητικά;